Sport krant > Inleiding
‘Waarom is er nog geen krant die zich voor 100% richt op sport?’ Dat was de vraag die, op een terrasje in Frankrijk, in mij opkwam toen ik iemand een tafeltje naast mij de L’Equipe zag lezen.

Dit ondernemingsplan gaat dus over het opzetten van een sportkrant, genaamd ‘De Sport’. In de fases die leiden naar het uiteindelijke ondernemingsplan is het steeds duidelijker geworden hoe de sportkrant er uit moet gaan zien, waarom deze krant groot gaat worden en waarom elk bedrijf als adverteerder in deze sportkrant wil staan.

Dit ondernemingsplan is opgebouwd uit drie delen. Allereerst de ‘Marketing strategie’. In dit onderdeel worden de bestaansgrond en doelstellingen van De Sport beschreven, daarna enkele analyses en de marketing mix wordt uiteen gezet. In het tweede deel, de ‘Organisatie’, wordt de onderneming zelf met al zijn facetten onder de loep genomen. In het laatste deel wordt het financiële plan uiteengezet.

Van deze gelegenheid wil ik gelijk gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Allereerst drie heren die mij van buitenaf in de goede richting hebben geholpen en tijdens het proces van schrijven nuttig advies hebben gegeven, Henk de Jong, Robert Jansen en Koos Franken. Ook Grafisch ontwerpbureau ‘Judith van Bezu’ wil ik hartelijk bedanken voor het kosteloos ontwerpen van het logo en de aankleding van dit ondernemingsplan. Daarnaast ook mijn begeleider vanuit school, Kees Boerboom.

Rest mij alleen nog het wensen van veel plezier bij het lezen van dit ondernemingsplan.
 
 
Inleiding
Ondernemer
Product & markt
Marketing
Financieringsplan

 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact