En dan wordt het link. Op het hoofdstuk privé uitgaven kun je als ondernemer enkel verliezen. Het hoofdstuk is zeker geen verplichting en wordt vaak weggelaten. Financierders kijken hier niet zo heel veel naar. Het kan optioneel wel interessant zijn voor de ondernemer zélf.

Als je vanuit loondienst opeens gaat ondernemen veranderen sommige zaken wat. Over het algemeen worden door adviseurs en ook door Ondernemingsplan-Maken.nl vooral de financiële aspecten belicht. Natuurlijk veranderd er veel meer. Teamwork wordt zelfstandig werken. Veiligheid wordt risico. Overleg wordt solo beslissen. Gematigd wordt zwaar pieken, zwaar dalen. Geen fouten willen maken, wordt van fouten willen leren. Kortom het hele leven veranderd. Dit zal dan ook in alle privé onderdelen van het leven naar voren komen. Dat je echter een echte ondernemer bent en met deze zaken rekening hebt gehouden of deze sprong aandurft, gaan we nu maar even vanuit.

Naast alle andere zaken veranderd ook het financiële aspect. Het vaste inkomen wordt opeens een variabel inkomen. Het kan voor de ondernemer helderheid en wat zelfverzekerdheid geven om inzicht te krijgen of dit mogelijk is en wat de verwachtingen zijn. In dit onderdeel wordt dan ook een overzicht gegeven van hoe het inkomen uit het bedrijf dat naar de ondernemer toe gaat, voldoende is en waar dit besteed zal worden.

Je eigen boekhouding
Het is voor veel ondernemers een generale repetitie. Voordat er begonnen wordt met ondernemen worden eigen inkomsten en uitgaven duidelijk op papier gezet. Daarmee wordt duidelijk waar het geld naar toe gaat. Als het even minder gaat kan er op posten als sparen, recreatie en kleding best wat worden bezuinigd. Op posten als de dagelijkse boodschappen en huur of hypotheek kan beter niet worden bezuinigd. Hoeveel kan er precies worden bezuinigd? Stel een duidelijke boekhouding op met royaal inkomen, gewenst inkomen en het minimale inkomen wat er in een maand nodig is om positief die maand uit te komen. Zet kosten als recreatie dan ook in minimale maanden niet op nul.

Nibud
Het Nibud is een fantastisch initiatief met veel gemiddelden. Misschien geef je veel geld uit aan andere zaken dan de gemiddelde Nederlander, maar op deze manier is het wel mogelijk een inschatting te maken waarmee je minimaal rond zou komen. Vul het inkomen eens in en kijk bij het Nibud welke cijfers gemiddeld zijn. Vul je eigen cijfers in en klaar! Je hebt een prachtig duidelijk overzicht voor je ondernemingsplan gemaakt.

 
 
inhoudsopgave ondernemingsplan
Samenvatting
Ondernemer
Onderneming
Algemeen
Dienst of product
Doelgroep of markt
Omgevingsanalyse
Bedrijfsformule
Financieringsplan
Exploitatiebegroting
Prive-uitgaven
Liquiditeitsbegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact