Wat is een ondernemingsplan?
Wat is een ondernemingsplan precies?
Een ondernemingsplan is een plan waarin gedetailleerd beschreven staat hoe de startende ondernemer zijn onderneming wil opzetten. Een ondernemingsplan wordt ook wel eens een businessplan of ondernemersplan genoemd. Het is een samenvatting van alle facetten van de mogelijke onderneming en hoe deze eruit komt te zien.

Met een ondernemingsplan wordt voor de ondernemer en eventuele derden duidelijk waar de kansen en bedreigingen voor de onderneming liggen. Deze kunnen voor elke onderneming verschillend zijn en zijn zeer afhankelijk van de ondernemer, de markt, concurrenten, produkt en externe factoren. Vandaar dat het belangrijk is dat de ondernemer met al deze zaken rekening houd. Door middel van een sluitend ondernemingsplan geeft de ondernemer aan in ieder geval naar al deze zaken gekeken te hebben.

Inhoud ondernemingsplan
Een ondernemingsplan bevat meestal een korte samenvatting met in enkele woorden de hoofdreden waarom de onderneming gestart is. Daarnaast wordt kort de ondernemer zelf even beschreven. Verder wordt het produkt en/of dienst beschreven. De markt waarin deze zich bevinden en eigenschappen waarom deze een succes zullen worden. De organisatie wordt beschreven. Hierin komen zaken als de werkruimte, werknemers etc. aan bod. Tot slot zullen alle punten financieel worden onderbouwd. In veel gevallen begint dan pas echt het ondernemingsplan.

Verplichte zaken in het ondernemingsplan
Het is een persoonlijk plan. Niemand kan dan ook vertellen hoe een ondernemingsplan eruit moet zien. Voor veel ondernemers is het ondernemingsplan een simpel kladblaadje wat misschien geschreven is tijdens een brainstorm sessie en een lekker glas wijn of bier. Voor sommige ondernemers is dat ook voldoende. Er is niemand die beweren zal dat een ondernemingsplan zeer uitgebreid moet zijn en tientallen kantjes moet bevatten. Het bevat de rode lijn zodat de ondernemer kan starten. Als er geen startkapitaal nodig is zijn de risico's, financiële delen en de markt misschien snel beschreven. Het doel van de onderneming kan dan al voldoende zijn.
Het nut van een ondernemingsplan
Nu bekend is wat de inhoud is van het ondernemingsplan kunnen we ook duidelijk maken wat het nut is van een ondernemingsplan. Voornamelijk om de ondernemer zelf inzicht te geven in zijn kansen en bedreigingen. Niet voor niets wordt een ondernemingsplan regelmatig afgesloten door een SWOT. Een Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats diagram. Oftewel de kansen en bedreigingen voor de ondernemer en onderneming.

Een onderneming beginnen is niet zomaar iets. Voor sommige ondernemers zal het hele gezin ervan moeten kunnen leven. Via het ondernemingsplan moet dan ook duidelijk worden dat de kans hierop zeer realistisch is.

Financiën
Om een onderneming te starten is vaak financiële steun nodig. Een timmerman kan direct de volgende dag aan de slag, maar een fietsenwinkel heeft een voorraad nodig, een winkel, en andere opstartkosten. Hiervoor geld lenen is zonder goed ondernemingsplan zo goed als onmogelijk.

Het lijkt zo gemakkelijk, je neemt een persoonlijke lening of hypotheek, maar zo werkt het niet. Voor je een persoonlijke lening krijgt vraagt een financierder altijd naar het inkomen. Met loonstrookjes is het zo gebeurd, maar voor een ondernemer is een sluitend ondernemingsplan nodig. Ook een hypotheek is geen optie. Daarvoor is onderpand nodig, en voor een onderpand zijn financiën nodig. Een vicieuze cirkel dus, waar enkel met een sluitend ondernemingsplan waar de financierder vertrouwen in heeft uit te komen is.

Rode draad voor de ondernemer
Naast een momentopname waarop wordt getoetst of de ondernemer wel aan alles heeft gedacht en of alles wel positief uitpakt is het ondernemingsplan direct geschikt als rode draad. In het ondernemingsplan zijn zaken bepaald zoals de promotie, organisatie en structuur van de onderneming. Via het ondernemingsplan is dus direct een rode draad te zien hoe de komende periode uit zal pakken en waar de ondernemer zijn meeste tijd in moet steken.
 
 
inhoudsopgave ondernemingsplan
Samenvatting
Ondernemer
Onderneming
Algemeen
Dienst of product
Doelgroep of markt
Omgevingsanalyse
Bedrijfsformule
Financieringsplan
Exploitatiebegroting
Prive-uitgaven
Liquiditeitsbegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact