Nadat er cijfers zijn gevonden over de markt en branche waarin de onderneming zich zal gaan bevinden kan er worden gestart met het kijken naar mogelijkheden en kansen. Als de markt bekend is kan er worden gekeken hoe de ondernemer hierop wil gaan reageren. Dit komt naar voren in de omgevingsanalyse. Daaruit zullen de zwaktes en kansen voor de onderneming naar voren moeten komen.

Mogelijke zaken die in dit hoofdstuk naar voren komen:
  1. Omgevingsanalyse
  2. Doelgroep analyse
  3. Concurrentie analyse

Omgevingsanalyse
Nadat de markt en branche bekend is en er onderzocht is wat de veranderingen hierin zijn wordt het tijd dat de ondernemer gaat nadenken over hoe hij hierop in kan spelen. Wat zijn de kansen en welke mogelijkheden brengen deze veranderingen met zich mee? Is er over enkele jaren naar verwachting ook nog een gat? Veranderd de omgeving snel? Hoe uitgebreid dit onderdeel wordt is afhankelijk van hoe belangrijk dit is voor de ondernemer. Essentieel is in ieder geval een SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities & Threats) diagram.

Doelgroep analyse
Om te beginnen is het belangrijk de potentiƫle klant te kennen. Is deze rijk? Massaal? Een meeloper? Getrouwd? Oud? In een bepaald stadium van zijn leven? Of is iedereen in de wereld potentieel een klant? Door je te beperken tot een bepaalde doelgroep is het stukken makkelijker om de markt te leren kennen. Nadat bekend is hoe de ideale, en hoe ongeveer de potentiƫle klant er uit ziet kan er worden gekeken naar de markt waarin deze klant zich bevind.

Concurrentie analyse
Als je de markt kent ken je ook je concurrenten. Beschrijf deze zo gedetailleerd mogelijk om hier een goed beeld van te krijgen. Om te beginnen is het aan te raden te omschrijven hoeveel concurrenten er zijn en hoe direct deze concurreren. Direct wil zeggen dat ze jouw produkt onder een andere naam verkopen, maar er zijn ook altijd alternatieven. Een mens kan maar een keer zijn geld uitgeven dus met een alternatief komt hij niet direct meer bij jou. Als men dorst heeft wil men drinken. Dus Coca-Cola met fris en Douwe Egberts met koffie zijn indirect wel concurrenten van elkaar. Alternatieven zijn dus ook de trein in plaats van de auto en de radio in plaats van de TV. Het is niet altijd noodzakelijk zo ver te gaan in je ondernemingsplan maar er even over nadenken is aan te raden.

 
 
inhoudsopgave ondernemingsplan
Samenvatting
Ondernemer
Onderneming
Algemeen
Dienst of product
Doelgroep of markt
Omgevingsanalyse
Bedrijfsformule
Financieringsplan
Exploitatiebegroting
Prive-uitgaven
Liquiditeitsbegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact