Kinderopvang > Het idee

Kinderopvang Troubadour is een hoogwaardige kinderopvang waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid centraal staat. Daarnaast staat de algehele kwaliteit van onze dienstverlening voorop. Het realiseren van kleinschalige groepen draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het kind moet zich hier thuis en beschermd voelen. Kinderopvang Troubadour biedt 88 kinderplaatsen aan. Deze kinderplaatsen worden verdeeld over twee stamgroepen.

Groep 1 omvat kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar en Groep 2 bestaat uit kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Voor elk van deze groepen worden speciale begeleide activiteiten ondernomen. Kinderen kunnen kiezen of ze hieraan deel willen nemen.

Naschoolse opvang (NSO)
Naschoolse opvang is de opvang van kinderen na afloop van de school. De kinderen worden bij de school afgehaald en krijgen daarna een programma van activiteiten aangeboden, meestal tot 18u30. Vervolgens komen de ouders de kinderen weer ophalen. Naschoolse opvang is er voor de kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs, van 4-13 jaar. Samen met de BSO zijn er hievoor 40 kinderplaatsen beschikbaar.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang wordt niet alleen na schooltijd geboden, maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld tussen de middag en vóór schooltijd. Buitenschoolse opvang biedt de ouders meer vrijheid, de kinderen kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk op de voorschoolse opvang ontbijten. Voor zowel de naschoolse opvang als de buitenschoolse opvang geldt dat deze een direct contact hebben met omringende scholen. Er vindt overleg plaats, zodat bijvoorbeeld ook opvang geboden kan worden op de studiedagen (ongeveer 11 per jaar) van het personeel in het basisonderwijs. Buitenschoolse opvang is er voor de kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs, van 4-13 jaar. Voor de BSO geldt dat we 52 weken per jaar geopend op maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 9u00 uur en van 14u30 tot 18u00. We zijn enkel gesloten op de (nationale) feestdagen.

Kinderdagverblijf (KDV)
Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van 6 å 8 weken tot 4 jaar. De kinderen worden in verschillende groepen opgevangen. In het geval van peuters, bestaat een groep uit maximaal 14 kinderen. Bij baby’s zijn er 2 pedagogische medewerkers op maximaal 9 baby's. In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen tot hun 4e verjaardag op een kinderdagverblijf zitten. Er kan worden gekozen uit diverse vormen aan dagopvang. Het is mogelijk om voor hele, halve, verlengde of flexibele dagopvang te kiezen. Voor het kinderdagverblijf zijn er 48 plaatsen beschikbaar.Het dagverblijf zal 52 weken per jaar opvang aanbieden en is enkel gesloten op officiële feestdagen.

 
 
Persoonlijke informatie
Werkervaring & educatie
Competenties & valkuilen
Het idee
De marktcijfers
Overheidsbeleid
Prognose
Algemene Trends, Kansen en Bedreigingen
SWOT Analyse
Concurrentie Analyse
De doelgroep
Product
Prijs
Plaats
Promotie
Personeel
Investeringsplan
Liquiditeitsbegroting
Exploitatiebegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact