Een financieringsplan is even een verhaal apart. Of het is het meest belangrijke onderdeel van het ondernemingsplan, of het is, los van een simpele begroting en verwachting, haast tijdverspilling om het te schrijven. De belangrijke vraag is dan ook: "Is er geld nodig voor de onderneming?" Dat hoeft niet direct bij de start het geval te zijn maar de meeste ondernemingen beginnen niet met het gewenste of de begrote winst. In eerste instantie zal er geinvesteerd moeten worden. Altijd in tijd van de ondernemer en eventueel via derden. Soms financieel. Wanneer dit uit de zak van de ondernemer zelf komt is dat een eigen afweging. Wanneer dit bij een derde gehaald moet worden wordt het soms een lastig verhaal. Een bank wil onderpand.

Onderpand?
Als je wilt lenen en je hebt een baan en bent in loondienst dan is dat geen probleem want dan ziet de financierder dat er elke maand geld binnenkomt waarop beslag kan worden gelegd. Wanneer men gaat ondernemen is die geldstroom op eens niet zo vanzelfsprekend meer. Ondernemers kunnen van de ene op de andere dag een enorm mentaliteitsverschil merken bij een financiele instelling. Neem een hypotheek. In loondienst wordt gekeken naar het huidige contract en dat is +/- 4,5x te lenen. Als men gaat ondernemen wordt het gemiddelde inkomen van afgelopen 3 jaar genomen en dat is misschien 3x te lenen. De eerste twee jaar is een hypotheek dus bijna niet af te sluiten! Terwijl dat met een jaarcontract al na de eerste dag na de opzegtermijn mogelijk is.

Reden financieringsplan
Als er geld nodig is dan kan er nog zo'n goed idee zijn en goed marketingplan zijn maar een traditionele bank zal altijd zeker willen zijn dat het zijn geld terug krijgt. Nu is dat met een startende ondernemer zo goed als onmogelijk dus moet deze van goede huize komen om toch geld los te peuteren bij een bank. Of er zal veel tegenover moeten staan zoals een zeer hoog rentepercentage en hoofdelijke aansprakelijkheid maar vooral door de bank te overtuigen van een laag risico gehalte. Dat kan via een fantastische onderbouwd financieringsplan. 

Mogelijke zaken die in dit hoofdstuk naar voren komen:

  1. Investeringsplan
  2. Balans
  3. Solvabiliteit
  4. Exploitatiebegroting
  5. Privé uitgaven
  6. Luiquiditeitsbegroting

Investeringsplan
Door middel van een investeringsplan moet duidelijk worden hoeveel geld de onderneming nodig heeft tot het moment dat het op zijn eigen benen kan staan. Het moment van op eigen benen staan vooraf nog niet duidelijk is zal in ieder geval een sluitend plan voor de eerste drie jaar bekend moeten zijn. Houd bij de investering niet enkel rekening met de kosten van aanschaf van zaken om te kunnen ondernemen, maar ook met het geld om te kunnen leven deze periode. Indien de eerste maanden nog geen geld wordt verdiend, moet deze periode wel brood op de plank kunnen komen.

Investeringsbehoefte
Nadat bekend is hoeveel geld er nodig is om de onderneming rendabel te maken moet duidelijk worden waar dit geld vandaan komt. Zie hiervoor ook Investeerders.nl.

Eigen vermogen
Het geld en kapitaal dat de ondernemer zelf in de onderneming zal steken wordt eigen vermogen genoemd. Dit kan een zak met geld zijn maar kan ook bestaan uit bijvoorbeeld een privé computer die aan de onderneming wordt toegevoegd. Daarmee onstaat in theorie een schuld van de onderneming aan de ondernemer ter waarde van de dagwaarde. Alle zaken die de onderneming samen aan de ondernemer schuldig is, is het eigen vermogen.

Vreemd vermogen
Financiën die door derden worden betaald worden samen onder de noemer vreemd vermogen genoemd. Dit vermogen kan weer worden ingedeeld in Kort vreemd vermogen (vermogen dat in korte tijd terug betaald moet worden zoals bijvoorbeeld een leverancierskrediet of BTW tegoeden) en Lang vreemd vermogen zoals een hypotheek of mogelijke familielening waarop geen eind datum bekend is.

Wat precies kort is en wat precies lang vreemd vermogen is, is voor de ondernemer te bepalen maar over het algemeen worden hier tijden gehanteerd als: korter dan 3 jaar is kort vreemd vermogen, langer dan 3 jaar is lang vreemd vermogen.

Balans
Om duidelijk te maken hoeveel geld er nodig is wordt er vaak een balans opgemaakt. Daarmee wordt direct duidelijk hoeveel geld er nodig is en waar dat geld dan vandaan komt. Met het vreemde vermogen stijgt dan ook de waarde van de inventaris en andere zaken die de onderneming in handen heeft. Op de balans wordt dit duidelijk. Een balans is dan ook altijd aan beide zijden gelijk.

Solvabiliteit
Voor een financierder een magisch woord. Niet altijd voor de adviseur van de instelling zelf, die werken tegenwoordig meer en meer met computers en rekenmodellen maar daarin zit altijd een soort van solvabiliteitsberekening. In het kort komt het erop neer dat de solvabiliteit berekend hoeveel eigen geld er is in vergelijking met het kapitaal van de investeerders.

De som van solvabiliteit:
Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100 % = solvabiliteit.

In de meeste gevallen is een solvabiliteit van minimaal 25% gewenst. In sommige gevallen wil de financierder zelfs minimaal 60% solvabiliteit zien. Dit is per branche, reden van financiering (belasting financieren ze bijna nooit bijvoorbeeld, ook niet 10%)  en financierder enorm verschillend dus vraag ernaar in een adviesgesprek.

 
 
inhoudsopgave ondernemingsplan
Samenvatting
Ondernemer
Onderneming
Algemeen
Dienst of product
Doelgroep of markt
Omgevingsanalyse
Bedrijfsformule
Financieringsplan
Exploitatiebegroting
Prive-uitgaven
Liquiditeitsbegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact