De exploitatiebegroting is eigenlijk een soort winst- en verliesrekening waarin de toekomst is meegenomen. De ondernemer geeft hiermee een kijkje in zijn verwachtingen van mogelijke cijfers die volgens hem de nabije toekomst zullen brengen. Kosten zijn vooraf in de meeste gevallen redelijk in te schatten en ook op basis van de marketingmix moet het mogelijk zijn om een prognose te doen van de omzet. Natuurlijk is het maar een prognose en hoeft het niet precies zo uit te komen maar met een exploitatiebegroting laat de ondernemer zien wat zijn verwachtingen zijn.

Omzet kan gokwerk zijn maar noem in ieder geval alle kostenposten. Inkoopkosten zijn variabel maar als de ondernemer in ieder geval alle posten kan noemen heeft hij in ieder geval goed onderzoek gedaan naar de kosten. Zaken als telefoon, huisvesting, computer en andere kosten zijn ook niet afhankelijk van de omzet maar zijn vooraf goed in te schatten.

Met deze kosten en een op de marketingmix gebaseerde toekomstige omzet kan worden gekeken hoeveel geld er nodig is om de doelstellingen te behalen. Mogelijke zaken die in dit hoofdstuk naar voren komen:
  1. Verwachte winst- en verliesrekening

 
 
inhoudsopgave ondernemingsplan
Samenvatting
Ondernemer
Onderneming
Algemeen
Dienst of product
Doelgroep of markt
Omgevingsanalyse
Bedrijfsformule
Financieringsplan
Exploitatiebegroting
Prive-uitgaven
Liquiditeitsbegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact