Een niet te missen hoofdstuk van het ondernemingsplan is natuurlijk die over het produkt (of in sommige gevallen dienst, maar hier praten we voor het gemak even over produkten). Hier wordt beschreven over wat voor soort produkt het is en wat de kansen hiervan zijn. Zelfs de kleinste ondernemingsplannen beschreven in ieder geval datgene wat ze willen gaan verkopen.

Wat er precies beschreven wordt is per ondernemingsplan verschillend. Verplichtingen zijn hier niet en het maakt nogal uit waarom je voor een bepaald produkt kiest. Als je een gat in de markt ziet zal je vooral daarover willen schrijven. Als het gaat om een verzadigde markt dan zul je misschien meer tijd besteden aan de prijs of plaats.

Mogelijke zaken die in dit hoofdstuk naar voren komen:

  1. Produkt
  2. Prijs
  3. Plaats
  4. Promotie
  5. Personeel
Produkt
Het is voor de ondernemer belangrijk om alle eigenschappen van zijn produkt te kennen. Dat hij deze kent kan hij op dit punt in het ondernemingsplan inzichtelijk maken. In dit onderdeel mag dan ook alles beschreven worden wat het produkt kenmerkt.

Prijs
Voor het ene produkt is de positionering van de prijs belangrijker als voor het andere. Toch is het voor elk produkt belangrijk te weten hoe de prijs is t.o.v. alternatieven. Wordt het produkt als duur ervaren? Dat op zich is geen enkel probleem. Veel luxe artikelen krijgen hierdoor juist een positief imago. Het zal dan wel moeten aantonen dat het op alle 4 de andere P's extreem veel beter is dan het alternatief. Bij een goedkope prijs moet de ondernemer juist weer aantonen dat dit niet ten koste zal gaan van de winstmarge's.

Plaats
Een "fast moving consumer good" zoals supermarkt artikelen heeft met de plaats de belangrijkste verkoop factor. Men gaat eigenlijk altijd naar een supermarkt in de buurt. Kleding verkoopt beter in een drukke winkelstraat dan in een industrieterrein waar men speciaal voor naar toe moet komen. Bedenk voor jezelf of je investeren wilt in een goede bereikbare plaats of dat voor jouw produkt de factor plaats minder van belang is.

Promotie
In het hoofdstuk de bedrijfsformule komt de reclame, aanbiedingen, en promotie strategie van het bedrijf uitgebreid naar voren. Maar vaak heeft het produkt zelf ook al eigenschappen waardoor het zichzelf beter of juist minder goed kan verkopen. In het kort beschrijf je hier dan ook hoe en waar potentiƫle klanten het produkt kunnen tegenkomen.

Personeel
In het onderdeel personeel kan in het kort worden beschreven of het bedrijf de wens heeft om te groeien en hoe het tegen het onderdeel medewerkers aankijkt. Wordt er gedacht aan uitzendkrachten of een stagiaire? Dan kan dit in het kort besproken worden. Als er werkelijk met medewerkers zal worden gewerkt is het aan te raden hier een serieus eigen hoofdstuk aan te besteden. Wat voor mensen zullen worden gezocht? Hoe zullen deze worden gezocht? Wat voor mensen worden gezocht en hoe worden contracten, risico's, trainingen etc geregeld? Wat is een gewenste bedrijfscultuur? De ondernemer kan nog zo veel plannen hebben met het bedrijf maar het personeel bepaald soms in grote lijnen het imago naar de buitenwereld en de kwaliteit van het produkt.
 
 
inhoudsopgave ondernemingsplan
Samenvatting
Ondernemer
Onderneming
Algemeen
Dienst of product
Doelgroep of markt
Omgevingsanalyse
Bedrijfsformule
Financieringsplan
Exploitatiebegroting
Prive-uitgaven
Liquiditeitsbegroting
 
 
 
Home | Ondernemingsplan | Voorbeeld | Studenten | Delen | Schrijven | Vragen | Links | Over ons | Contact